top of page

Razvoj ekološko -edukativnog kompleksa "Jezero Šumarice" -faza 2

Projekat pod nazivom Razvoj ekološko-edukativnog kompleksa „Jezero Šumarice“ faza II sprovodilo je Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti „Ekomar“ 2019. godine i finansiran je od strane grada Kragujevca.
Osnovni ciljevi ovog projekta bili su obnova i unapređenje ekološko-edukativne staze i njena aktivizacija u cilju edukacije učenika osnovnih škola. Prva aktivnost podrazumevala je sanaciju oštećenja na već postojećim info tablama u cilju povećanja bezbednosti. Zatim je održan edukativni ciklus pod nazivom „Eko šampioni“ koji se sastojao iz pet radionica za učenike osnovnih škola, u trajanju od pet nedelja. Na edukativnim radionicama je, zajedno sa polaznicima, prepoznat i obrađen sadržaj koji će biti predstavljen na novim info tablama, u cilju podizanja svesti građana o rešavanju ekoloških problema i održivom korišćenju jednog ekološki značajnog lokaliteta. Nakon završetka ciklusa održana je prezentacija projektnih aktivnosti i aktivnosti u sklopu edukativnih radionica za sve zainteresovane
građane. Izrada novih info tabli obavljena je nakon prikupljanja neophodnih literaturnih podataka iobrade sadržaja dobijenih na edukativnim radionicama. Table su postavljene u okviru postojeće ekološko-edukativne staze u cilju unapređenja i obogaćivanja sadržaja o ekološkim uslugama hidroakumulacije Jezero Šumarice.

bottom of page