top of page

Formirana Stručna radna grupa za izradu Programa životne sredine grada Kragujevca

Ekomar

4. нов 2022.

Stručna radna grupa za pripremu, konsultacije i praćenje izrade Programa zaštite životne sredine grada Kragujevca 2023-2033 godine održala je prvi sastanak 2. novembra

Grad Kragujevac formirao je Stručnu radnu grupu koja će zajedno sa izabranim izrađivačem Programa zaštite životne sredine grada Kragujevca, firmom ECOlogica Urbo, raditi na nacrtu novog Programa.


Stručnu radnu grupu čine predstavnici gradskih vlasti, naučnih i stručnih institucija, komunalnih preduzeća i civilnog sektora.


Ispred civilnog sektora u radnoj grupi učestvovaće udruženje Ekomar, Prvi Prvi na skali i udruženje "dr Đorđe Hadžić", koji su izabrani na javnom konkursu za predstavnike civilnog društva.


Na sastanku su predstavljene dve verzije sadržaja budućeg Programa zaštite životne sredine.


PREDLOG SADRŽAJA ZA PROGRAM 2
.pdf
Download PDF • 95KB


PREDLOG SADRŽAJA ZA PROGRAM 1
.pdf
Download PDF • 114KB


Kako je glavni motiv udruženja Ekomar za učestvovanje u ovoj radnoj grupi da omogući što veću transparentnost ovog procesa i što aktivnije uključivanje javnosti pozivamo sve zainteresovane građane da u posebnoj konktakt formi https://www.ekomar.org/contact-8 dostave svoje komentare na ponuđene sadržaje i da zajedno sa nama prate ceo proces izrade Programa zaštite životne sredine kroz online upitnike, javne konsultacije i učešće u javnim raspravama koje ćemo organizovati u narednom periodu.bottom of page