top of page

Ima li života (u) Lepenici?

Osnovni cilj projekta jeste izrada jednog sveobuhvatnog istraživanja ekološkog statusa reke Lepenice, korišćenjem bioloških indikatora, kao što su bentosna zajednica i zajednica riba. Podaci prikupljeni ovim istraživanjem biće javno objavljeni i dostupni javnosti u vidu izveštaja, putem medija gde će uporedo biti pokrenuta edukativna kampanja o značaju monitoringa voda i predstavljen popis zagađivača reke Lepenice, kao i uvid u to koje aktivnosti građana i privrede zagađuju i negativno utiču na ovaj ekosistem. Kao važan način uključivanja građana planirano je otvaranje javnog poziva za dostavljanje fotografija na temu “Lepenica kroz godine”, a koji će imati za cilj da javnosti prikaže kako su ljudske aktivnosti, širenje grada i privrede uticali na reku Lepenicu. Projekat je finasijski podržao grad Kragujevac. 

Ima li zivota u Lepenici - 70x100.png

Projekat sprovodi:

Ekomar logo (vertikalni).png

Projekat finansijski podržao:

download (4).jpg
bottom of page