Transparentnost podatka kao bitan činilac

očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija

Projekat „Transparentnost podataka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija“ sprovodi udruženje Ekomar u okviru projekta „Zeleni inkubator – razvoj kompetentnog civilnog društva za podršku primeni pravnih tekovina Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine“ , koji sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku  Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i fondacije Fridrh Ebert.

Glavni ciljevi projekta:

  •  Povećati transparentnosti podatka o faktorima i posledicama ugrožavanja vodenih akumulacija u uslovima klimatskih promena

  • Unaprediti saradnju izmedju zainteresovanih strana, upravljača hidroakumulacijama i javnosti, kao i izmedju upravljača medjusobno u cilju unapredjenja kvaliteta voda na hidroakumulacijama

  • Unaprediti kvalitet javnih politika u oblasti zaštite i upravljanja vodama na lokalnom nivou

Saradnici na projektu

download (3).jpg
unnamed.png

Projekat sprovode:

Projekat finansijski podržali:

„Projekat "Transparentnost podatka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija"

se sprovodi uokviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“,

uz finansijsku podršku Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti Ekomar.

Telefon:

062372971

Adresa:

Prokupačka 1, 34000 Kragujevac