top of page

Zelena perspektiva grada Kragujevca

Projekat "Zelena perspektiva grada Kragujevca" sprovodi se u cilju unapređenja  uključivanja javnosti grada Kragujevca u procese usvajanja planskih dokumenata u oblasti životine sredine.

Cilj projekta je unapredjenje javnih politika grada Kragujevca u oblasti zaštite životne sredine. Zadatak je da se do kraja 2022. godine usvoji Program zaštite životne sredine grada Kragujevca, koji će biti osnova za upravljanje životnom sredinom u gradu u narednih 10 godina. Aktivnosti na projektu treba da doprinesu mobilizaciji građana i zainteresovane javnosti u pripremi predloga Programa. Projektne aktivnosti će imati za cilj poboljšanje informisanja javnosti o problemina u životnoj sredini, zatim o načinima davanja predloga i mugućnostima učešća u javnom uvidu i javnoj raspravi. Ciilj je i da se nadležni organi podstaknu da primene sve zakonske mogućnosti u cilju adekvatnog obaveštavanja i uključivanja javnosti u postupak pripreme i usvajanja ovog dokumenta, a koje su u skladu sa nedavno usvojenom Uredbom o učešću javnosti u donošenju planova i programa u oblasti zaštite životne sredine. 

bottom of page