top of page

Okrugli sto

o značaju očuvanja hidroakumulacija sa predstavnicima nadležnih institucija

U petak, 05.03.2021. godine Uduženje Ekomar organizovalo je i održalo Okrugli sto sa predstavnicima Službe za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Grada Kragujevca, JKP "Vodovod i kanalizacija" i Prirodno- matematičkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevu u okviru projekta "Transparentnost podataka kao bitan činalac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija". Teme pokrenute na ovom okruglom stolu odnosile su se na analizu trenutne situacije na hidroakumulacijama od značaja za stanovnike grada Kragujevca, ali i na predstavljanje predloga za unapređenje saradnje među upravljačima pomenutih hidroakumulacija. Osim diskusije o stanju na hidroakumulacijama na sastanku su pomenute i teme upravljanja ostalim površinskim vodama na teritoriji grada, zatim problem otpadnih voda i nadležnosti inspekcija. Posebno je istaknuta  problematika  neadekvatnog monitoringa površinskih voda.  Na osnovu izvedenih zaključaka postignut je dogovor o izradi dokumenta o unapređenju saradnje. Dokument će  predstavljati polaznu osnovu za udruženo rešavanje trenutnih problema kroz poboljšanje međusobne saradnje, ali i saradnje sa javnošću. 

za vizual iyvestaj.png

Projekat „Transparentnost podataka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija“ sprovodi udruženje Ekomar u okviru projekta „Zeleni inkubator – razvoj kompetentnog civilnog društva za podršku primeni pravnih tekovina Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine“ , koji sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inžinjerima zaštite životne sredine.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku  Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i fondacije Fridrh Ebert.

bottom of page