top of page

Podnete prve prijave nadležnim organima na osnovu objava građana

 

Na osnovu objava građana na grupi "Digitalni registar zagađivača grada Kragujevca"26.20.2020. godine podnete su prve prijave nadležnim organima.

Prijave su podnete za sledeće probleme:

1. Divlja deponija Košutnjak

2. Divlja deponija Pivara

3. Izlivanje otpadnih voda u korito Sušičkog potoka

4. Izlivanje otpadnih voda u okolini Šumaričkog jezera

5. Izlivanje otpadnih voda na lokaciji Jugoslovenska 73

Prijave su podnete na sledeće adrese: JKP "Šumadija" Kragujevac, Odeljenje inspekcijskog nadzora zaštite životne sredine i turizma grada Kragujevca, Odeljenje inspekcijskog nadzora komunalnih delatnosti, Komunalna policija grada Kragujevca, Inspekcija zaštite životne sredine Šumadijskog okruga

.

bottom of page