1. Divlja deponija Košutnjak

3. Otpadne vode - Jugoslovenska ulica 73

2. Izlivanje otpadnih voda u Šušički potok

4. Otpadne vode - Šumaričko jezero

1. Divlja deponija Pivara

Telefon:

062372971

Adresa:

Prokupačka 1, 34000 Kragujevac