top of page

Online Radionica - Alohtone vrste algi i viših biljaka u hidroakumulacijama

POZIV RADIONICA 2.jpg

Pratite uživo 23. 12. 2020. od 12 h prvu online radionicu - „Alohtone vrste algi i viših biljaka na hidroakumulacijama“.

Kakvo je stanje na hidroakumulacijama od značaja za građane Kragujevca, o eutrofizaciji, “cvetanju vode”, pojavi invazivnih algi, cijanotoksinima, uzrocima i posledicama kao i o zakonskoj i podzakonskoj regulativi u obasti praćenja kvaliteta voda govoriće dr Snežana Simić, redovni profesor PMF-a u Kragujevcu i Nevena Đorđević, dipl. biolog-ekolog asistent na PMF-u Kragujevcu.

Link za registraciju:


 

 

Registracija je obavezna!

Radionica je dao aktivnosti na projektu „Transparentnost podataka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija“ sprovodi udruženje Ekomar u okviru projekta „Zeleni inkubator – razvoj kompetentnog civilnog društva za podršku primeni pravnih tekovina Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine“ , koji sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inžinjerima zaštite životne sredine.
Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i fondacije Fridrh Ebert.

EUzaTebe_logo (1).png

„Projekat "Transparentnost podatka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija"

se sprovodi uokviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“,

uz finansijsku podršku Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti Ekomar.

bottom of page