top of page

U prostorijama Ekološko-informativnog centra “Jezero Gruža” održana je obuka za zaposlene u opštinskoj upravi Knić i zainteresovane predstavnike organizacija, na temu “Koraci u uspešnoj izradi javnih politika”. Cilj obuka bio je da se zaposleni u opštinskoj upravi upoznaju sa procesom i izradom planskih dokumenta kao što je Program zaštite životne sredine. Obuku je održao Goran Radosavljević iz organizacije TOC:
Na početku obuke, programska direktorka udruženja Ekomar, Marija Simić Savić, upoznala je prisutne sa analizom stanja životne sredine opštine Knić koja je uradjena za potrebe ove inicijative. Podaci iz ove analize poslužiće kao polazna osnova za izradu budućeg Programa zaštite životne sredine opštine Knić.

bottom of page