top of page

Integralno upravljanje vodama

Integralno upravljanje vodama (upravljanje vodama) čini skup mera i aktivnosti usmerenih na održavanje i unapređenje vodnog režima, obezbeđivanje potrebnih količina voda zahtevanog kvaliteta za različite namene, zaštitu voda od zagađivanja i zaštitu od štetnog dejstva voda. Upravljanje vodama Republika Srbija ostvaruje preko Ministarstva, organa autonomne pokrajine, organa jedinice lokalne samouprave i javnog vodoprivrednog preduzeća.

Osnovni zakon kojim je uređeno upravljanje vodama u republici Srbiji je Zakon o vodama. Po ovom zakonu sve vode na teritoriji republike Srbije podeljenje su na vode I reda i vode II reda. Popis voda I  i II reda donosi Vlada, na osnovu značaja i namene vodnih tela. 

Upravljanje akumulacijama od značaja za stanovnike grada Kragujevca

Akumulacije Gruža, Grošnica i Šumarice na osnovu svojih karakteristika pripadaju vodama I reda kao akumulacija sa visokom branom namenjene vodosnabdevanju. U skladu sa Zakonom o vodama sve vode I reda su nadležnosti republičkih organa, javnog vodoprivrednog preduzeća i republičkih inspekcijskih organa. Jezero Bubanj spada u vode II reda pa je samim tim u nadležnosti lokalne samouprave. 

 

Untitled.jpg

Upravljanje tekućim od značaja za stanovnike grada Kragujevca

Tekuće vode grada Kragujevca takođe su odlukom Vlade podeljene u vode I i II reda. Vodama I reda upravljaju nadležni republički organi dok vodama II reda celim tokom upravlja grad Kragujevac. Važno je napomenuti da je reka Lepenica, kao najveća reka grada Kragujevca u potpunosti u nadležnosti lokalne samouprave. 

 

 

Untitled 3.jpg
Untitled 4.jpg

*Po nalogu Grada, Institut za javno zdravlje Kragujevac vrši hemijsku i mikrobiološku kontrolu sirove vode reke Lepenice četiri puta godišnje, na jednom lokalitetu nizvodno ka Lapovu u blizini industrijske zone grada Kragujevca

**Institut za javno zdravlje Kragujevac na Lepenici, a po nalogu JKP “Vodovod i Kanalizacija” vrši hemijsku i mikrobiološku kontrolu na dve tačke (pre ili posle postrojenja za prečišćavanje vode) četiri puta godišnje

EUzaTebe_logo (1).png

„Projekat "Značaj uspostavljanja monitoringa površinskih voda na lokalnom nivou - studija slučaja grad Kragujevac" se sprovodi uokviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti Ekomar.

bottom of page