top of page

Mali vodič kroz ekološke probleme i rešenja grada Kragujevca

Projekat pod nazivom „Mali vodič kroz ekološke probleme i rešenja u gradu Kragujevcu“ sprovodilo je Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti „Ekomar“ 2018. godine i finansiran je od strane grada Kragujevca.

Osnovni cilj ovog projekta bio je kreiranje i izdavanje edukativne brošure „Mali vodič kroz ekološke probleme i rešenja u gradu Kragujevcu“ u saradnji sa učenicima nižih razreda osnovnih škola koji su putem učešća u intervjuima prepoznali glavne ekološke probleme i zajedničkim idejama došli do rešenja tih problema u gradu Kragujevcu. Osnovna ideja bila je da kreirana brošura bude korišćena u školskom i vanškolskom obrazovanju dece, umrežavajući doprinos korpusa znanja stručnjaka iz ove oblasti i doprinos koji donose ideje učenika. Jedna od glavnih aktivnosti na projektu su bili intervjui sa učenicima mlađih razreda OŠ „Radoje Domanović“, OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ istureno odeljenje u Trmbasu i OŠ „Dositej Obradović“. Intervjuisano je najmanje sto učenika u cilju dobijanja što različitijih poimanja glavnih ekoloških problema i njihovih rešenja sa stanovišta dece koja u svom školskom obrazovanju još uvek nisu razradila temu ekologije kao primenljive nauke. Nakon intervuja vršena je sistematizacija i obrada prikupljenih podataka koji su kasnije iskorišćeni za pripremu tekstova i ilustracija pri izradi brošure. Predstavljanje najzanimljivijeg i najkreativnijeg sadržaja sa radionica održano je na promociji brošure, kojoj su prisustvovali učesnici intervjua kao i svi zainteresovani građani. Kao glavni rezultati projekta navode se rana edukacija i podizanje ekološke svesti kod učenika nižih razreda osnovnih škola, što u dalje pogledu doprinosi stvaranju pozitivne ekološke kulture u gradu Kragujevcu i formirana edukativna brošura, kao jedinstveno obrazovno sredstvo u oblasti zaštite životne sredine koje je nastalo u saradnji sa učenicima, a koja će biti korišćena u daljim školskim i vanškolskim aktivnostima učenika nižih razreda osnovnih škola.

Mali vodič kroz ekološke probleme i rešenja grada Kragujevca 

bottom of page