top of page

  • Treći FISH&REPTILES fest održan u Kragujevcu

Udruženja Ekomar i Prirodno - matematički fakultet organizovali su treći festival akvaristike i teraristike. U dva dana festival je posetilo oko 1000 posetilaca iz Srbije. Održana su edukativna predavanja na temu morske akvaristike, afričkih cikilada i ribarstva. Posebna zanimljivost na festivalu bile su radionice za decu koje su i ove godne privukle veliki broj mališana zainteresovanih za vodeni svet. Zahvaljujemo se svim posetiocima i izlagačima. 

  • Postavljena ekološko-edukativna staza na Šumaričkom jezeru

U okviru projekta "Razvoj ekološko-edukativnog kompleksa jezero Šumarice" koji sprovodi Udruženje Ekomar u saradnji sa KPA "Zastava" i Izviđačkim odredom "Artem" finansiranim od strane grada Kragujevca postavljeno je 7 edukativnih tabli u okolini jezera Šumarice. Na tablama su prikazane osnovni podaci o jezeru, raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta ovog ekosistema i načini za održivo korišćenje istog. 

  • Udruženje Ekomar učestvuje na projektu EID "Mladen Karaman"

Udruženja Ekomar u toku 2016. godine učestvovaće kao partner na realizaciji projekta "Popularizacija ekologije u cilju održivog razvoja ruralnih područja Kragujevca". Projekat finasira grad Kragujevca. U okviru projekata planirano je održavanje naučnih radionica u prigradskim naseljima Erdeč, Čumić, Maršić kao i u naselju Vinogradi. 

  • Edukativna radionica u školi “Dositej Obradović”

Članice udruženja Ekomar održale su edukativnu radionicu u školi “Dositej Obradović", u kragujevačkom naselju Erdeč.  Radionica pod nazivom “Moj eko grad” održana je za učenike šetog razreda. Učenici su nakon edukativnog predavanja, uz pomoć saradnica formirali svoje eko gradove kroz kreativnu radionicu.

  • FISH&REPTILES FEST 7. i 8. maj 2016.

Drugi festival akvaristike i teraristike koji od ove godine nosi naziv FISH&REPTILES FEST biće održan u prostorijama Akvarijuma PMF Kragujevac 7. i 8. maja 2016. godine. Organizatori festivala su Udrženje Ekomar, Akvarijum PMF Kragujevac, i internet portal akvasvet.org. Na festivalu se predstavio veliki broj izlagača i održano je 6 zanimljivih predavanja na temu akvaristike, teraristike i ribolova. 

  • Radionica povodom svetskog dana zaštite voda

Članice udruženja Ekomar održale su edukativnu radionicu povodom svetskog dana zaštite voda , 22. marta, u kragujevačkom obdaništu “Ciciban”. Cilj ove radice bio je da se deca od malih nogu upoznaju sa značajem zaštite voda i njenom značaju za sve ljude na planeti zemlji.  Radionica je bila zabavno-edukativnog karaktera, prilagođena predškolskom uzrastu a deca su aktivno učestvovala izradom crteža na temu zaštite voda. Zahvaljujemo se vaspitačima na pozivu i ukazanom poverenju.

  • Izrada ekološko - edukativne staze na ribnjaku manastira Žiča

Udruženje za ekološki marketing i promociju prirodnih vrednosti Ekomar sklopilo je ugovor sa manastirom Žiča o izgradnji ekološko-edukativne staze na ribnjaku manastira Žiča. Uloga udrženja je da izradi idejno rešenje ove staze, kao i plan obilaska iste. Udruženje će pomoći pri promociji ovog jedinstvenog kompleksa čija je osnovna namena promocija ekoloških vrednosti i unapređenje verskog i ribolovnog turizma. Završetak radova na stazi planiran je za maj 2016. godine.

  • Postavljena ekološko - edukativna staza na Krupajskom vrelu

Članovi udruženja Ekomar postavili su 5 edukativnih tabli u okolini Krupajskog vrela . Na tablama su predstavljene zanimljivosti vezane za sam lokalitet kao i najznačajnije vrste riba i životinja koje naseljavaju ovo mesto. Krupajsko vrele nalazi se u blizini Žagubice i predstavlja jednu od najznačajnih prirodnih turističkih atrakcija na području Srbije.

  • Edukativna radionica u školi “Dositej Obradović”

Članice udruženja Ekomar održale su edukativnu radionicu u školi “Dositej Obradović", u kragujevačkom naselju Erdeč.  Radinici su prisustvovali đaći sedmog i osmog razreda. Naziv radionice je “Kuća nije tesna, kada deca nisu besna” a osnovna tema je rast populacije i smanjenje resursa na planeti zemlji.

  • Održan PRVI Festival akvaristike i teraristike u Srbiji

U prostorijama Akvarijuma PMF Kragujevac 23. i 24. maja 2015. održan je prvi Festival akvaristike i  teraristike u Srbiji. U dva dana festivala posetiocima su se predstavili brojni izlagači koji su izložili svoje proizvode. Takođe posetioci su imali priliku da vide egzotične vrste ribe, reptile, vodozemaca id a se sa njima fotografišu. Osim izložbenog dela festivala, održane sui  edukativne radionice iz oblasti akvaristike, teraristike i konzervacione biologije. Festival su organizovali Udruženje Ekomar, Prirodno – matematički fakultet u Kragujevcu i internet portal akvasvet.org

bottom of page