top of page

Izveštaj o stanju životne sredine u opštini Knić

Izveštaj o stanju životne sredine i organizaciji sistema zaštite životne sredine u opštini Knić je jedan od rezultata projekta „ Ekološka opština Knić“ i treba da posluži kao osnov za izradu budućeg Programa zaštite životne sredine opštine Knić.

 

U Izveštaju identifikovano je stanje i izdvojeni su ključni problemi u oblasti životne sredine u opštini Knić na osnovu dostupnih informacija i podataka iz literaturnih štampanih i elektronskih izvora, kao i rezultata različitih istraživanja sprovedenih od strane udruženja „Ekomar“ na ovom prostoru.

Dat je opis prirodnih i stvorenih uslova, stanja i trendova i ključnih problema vezanih za predeo i ekosistem teritorije opštine Knić, klimu i prirodne resurse (vodu, vazduh, zemljište, zelenilo, mineralne resurse, bio i geodiverzitet i obnovljive izvore energije). Dat je pregled postojećeg monitoringa u određenim oblastima.
Pobrojani su činioci razvoja na životnu sredinu, urbanizma i prostornog planiranja, privrede (industrija, energetika, poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo i ribarstvo, turizam) i saobraćaja. Prikazan je pregled faktora koji predstavljaju rizik po životnu sredinu (buka, otpad, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, hemikalije i hemijski udesi, biohazard i zoohigijena i prirodne katastrofe).

 

U Izveštaju je dat i pregled činioca kvaliteta životne sredine sa posebnim osvrtom na odnos životne sredine i zdravlja, obrazovanja i zaštite životne sredine, informisanosti i učešća javnosti u odlučivanju u donošenju odluka u oblasti zaštite životne sredine. Urađena je i analiza postojećeg pravnog i institucionalnog okvira u oblasti zaštite životne sredine, raspoloživih ekonomskih instrumenta, sagledan nivo javne svesti i mogućnosti unapređenja o zaštiti životne sredine u opštini Knić. 

Instagram vizual 10 (1).png
bottom of page