top of page

Sastanak sa predstavnicima mesnih zajednica

Ekomar

11. мај 2022.

U cilju identifikovanja ekoloških problema grada i unapređenja saradnje izmedju predstavnika građana i civilnog sektora predstavnici Udruženja Ekomar razgovarali su sa predstavnicima mesnih zajednica grada Kragujevca. Sastanak je održan 9.5.2022. u okviru aktivnosti na projektu “Zelena perspektiva grada Kragujevca” koji sprovodi udruženje Ekomar.

Dana 9.5.2022. godine u Biznis inovacionom centru, održan je sastanak udruženja Ekomar sa predstavnicima mesnih zajednica grada Kragujevca u cilju identifikovanja ključnih ekoloških problema građana Kragujevca. Sastanku su prisustvovale članice udruženja Ekomar, predstavnik udruženja Prvi Prvi na skali i 9 predstavnika mesnih zajednica.


Sastanak je otvorila Marija Simić Savić predstavljanjem projekta Zelena perspektiva grada Kragujevca. Ona je navela da projekat predstavlja uvod u donošenje Programa zaštite životne sredine grada i treba da doprinese uključivanju građana u sam proces izrade i usvajanja ovog planskog dokumenta. Takođe je navela da Program treba da bude takav da identifikuje osnovne ekološke probleme i potrebe građana, kao i da donese rešenja za realne probleme, a da su ona izvodljiva i moguće ih je sprovesti tokom trajanja Programa. Iz tog razloga, mesne zajednice su prepoznate kao važan činilac u identifikovanju problema građana i predstavljaju vezu između građana i donosioca odluka. Predstavnici mesnih zajednica mogu podstaći građane da se aktivnije uključe u rešavanje problema u svojim sredinama, što predstavlja njihovu ulogu u uključivanju građana i građanki u kreiranje ekoloških politika.


Tokom sastanka, predstavnici mesnih zajednica govorili su o najvažnijim ekološkim problemima svojih zajednica.

Vlada Živanović i Snežana Marković iz mesne zajednica Centar navode da su osnovni

ekološki problemi građana: buka, izduvni gasovi, saobraćaj, nedostatak zelenila, psi lutalice, problem gradnje i problem parkinga.

Dušan Lajzer iz mesne zajednice Pivara navodi da su osnovni ekološki problemi građana: odlaganje otpada, zagađenje površinskih voda, zelenilo, zagađenje obale reke, kišna kanalizacija, neažurnost u radu gradskih službi, kao i neinformisanost građana.

Miodrag Janković iz mesne zajednice Veliko polje navodi da su osnovni ekološki problemi građana: zagađenje Lepenice, odlaganje otpada (nedostatak kontejnera), kanalizacija (nedostatak kanalizacione mreže). Takođe je naveo da identifikovanje i rešavanje problema mnogo zavisi od rada saveta mesnih zajednica, jer oni treba da ukažu na goruće probleme građana, i da je njihova nezainteresovanost i pasivan rad problem u mnogim mesnim zajednicama.

Ivan Simić iz mesne zajednice Korman navodi da su osnovni ekološki problemi građana: kanalizacija, odlaganje otpada, neinformisanost građana.

Predstavnice mesne zajednice Maršić navode das u osnovni ekološki problemi građana: kanalizacija, odlaganje otpada (nedostatak kontejnera i divlje deponije), kao i nesavesnost građana

Borisav Maletić iz mesne zajednice Erdoglija navodi da su osnovni ekološki problemi građana: buka, problem gradnje, odlaganje i odnošenje otpada. On se osvrnuo i na probleme u mesnoj zajednici Dragobraća, pa je istakao da je jedan od trenutnih problema nedostatak kontejnera za odlaganje otpada.


Učesnici sastanka su došli do sledećih zaključaka:

· Navedeni problemi predstavljaju osnovne, realno rešive probleme građana;

· Odlaganje smeća, otpadne vode, nedostatak kontejnera i kanalizacione mreže predstavljaju najvažnije probleme većine prigradskih naselja;

· Zagađenje vazduha, buka i ugrožavanje zelenih površina predstavljaju najvažnije probleme centralnih gradskih naselja;

· Problemi prigradskih naselja zanemareni;

· Navedeni problemi postoje duži niz godina;

· Ne postoje volja, kapaciteti i finansijska sredstva gradskih službi za rešavanje nagomilanih ekoloških problema, kao ni postojanje sistemskih rešenja za navedene probleme;

· Nedovoljan inspekcijski nadzor;

· Neprimenjivanje adekvatne kaznene politike;

· Nedovoljna informisanost građana;

· Nesavesnost građana;

· Potreba za edukacijom;

· Potreba za dubljom saradnjom mesnih zajednica i civilnog sektora;

· Potreba za aktivnijim uključivanjem građana u rešavanje ekoloških problema;

· Zainteresovanost predstavnika mesnih zajednica da se uključe u dalje aktivnosti projekta Zelena perspektiva grada Kragujevca.Projekat “Zelena perskpektiva projekta” sprovodi udruženje Ekomar u cilju zagovaračke inicijative za donošenje Programa zaštite životne sredine grada Kragujevca. Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovom članku je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.
bottom of page