top of page

Udruženje Ekomar

Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti Ekomar kontinuirano sprovodi aktivnosti koje doprinose očuvanju zaštite životne sredine u Kragujevcu od 2015. godine. Udruženje se u prvim godinama rada kroz realizovane projekte najviše bavilo edukacijom učeničke  populacije (osnovne i srednje škola), kao i javnosti, u cilju formiranja ekološke svesti i pravilnog delovanja, upoznavanja sa prirodnim vrednostima, njihovim ugrožavanjem i zaštitom. Poslednjih godina posvećeno je unapređenju javnih politika u oblasti zaštite voda na lokalnom nivou, povećanju transparentnosti rada lokalne samouprave u oblasti zaštite životne sredine i unapređenju komunikacije donosioca odluka sa organizacijama civilnog društva i građanima.

Najveći broj aktivnosti koje udruženje realizuje odnose se na unapređenje transparentnosti rada lokalne samouprave u oblasti zaštiite životne sredine, praćenje i aktivno uključivanje u razvoj javnih politika u ovoj oblasti na lokalnom nivou,  kao i na rešavanje konkretnih ekoloških problema kroz uspostavljanje dijaloga sa donosiocima odluka i uključivanjem svih zainteresovanih strana.

Aktivnosti prethodnih realizovanih projekata, a posebno projekta “Transparentnost podataka kao faktor očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija od značaja za građane Kragujevca”  inicirale su značajne promene na lokalnom nivou npr. promenu  PDR „Park jezero Bubanj“. Promenom PDR na ovom prostoru onemogućena je stambena gradnja. Udruženje je u toku 2021. godine takođe sprovelo uspešnu inicijativu za unapređenje Lokalnog registra izvora zagađivanja što je rezultiralo prvi put objavljivanjem javnog poziva privrednim subjektima, i značajnim povećanjem broja podnetih izveštaja za LRIZ. U prethodnim godinama fokus udruženja bio  je i na unapređenju monitoringa površinskih voda grada Kragujevca, posebno akumulacija za sport i rekreaciju. Gradskoj upravi predata je inicijativa za unapređenje monitoringa koju je potpisima podržao veliki broj građana. U okviru iste inicijative započeto je i rešavanje dugogodišnjeg problema izlivanja otpadnih voda u akumulaciju namenjenu za sport i rekreaciju. Osim akumulacija na teritoriji grada Kragujevca, uduženje izuzetno posvećuje pažnju očuvanju akumulacije Gruža i drugih akumulacija za vodnosanbdevanje na teritoriji republike Srbije. 

Udrženje deo svojih programskih aktivnosti sprovodi u okviru Ekološko informativnog centra "Jezero Gruža". 

 Udruženje Ekomar čine stručnjaci iz oblasti biologije, ekologije i ekološke politike sa velikim   iskustvom u profesionalnom radu na projektima, lokalnog, nacionalnog i međunarodnog značaja. Udruženje je dobitnik priznanja Zeleni list za unapredjenje životne sredine u Kragujevcu za 2020. godinu.

bottom of page