top of page

Publkacija "Akumulacije grada Kragujevca - stanje i perspektive":

 

U okviru projekta "Transparentnost podataka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija" objavljena je publikacija "Akumulacije grada Kragujevca - stanje i perspektive". Ova publikacija predstavlja kratak sažetak istraživanja ekološkog statusa i načina upravljanja nad akumulacijama grada Kragujevca. 

Potpisan Memorandum o saradnji:

  

Udruženje Ekomar potpisalo je Memorandum o saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Kragujevcu, JKP "Vodovod i Kanalizacija" i gradskom upravom Grada Kragujevca u cilju i dalje sardnje na ostvarivanju ciljeva iz oblasti zaštite i upravljanja vodama od značaja za stanovnike Grada Kragujevca 

Druga online radionica:

  

Alohtone vrste makrobeskičmenjaka i riba u hidroakumulacijama - Uljezi u našim vodama

U okviru projekta Transparentnost podataka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija održana je online radionica na temu Alohtone vsrte makrobeskičmenjaka i riba u akumulacijama Gruža, Grošnica, Šumarice i Bubanj. Radionicu su vodile doc. dr Ana Petrović i asistsent Tijana Veličković, master biolog sa Prirodno- matematičkog fakulteta u Kragujevcu, dok je na pitanja učesnika odgovarao prof. dr Vladica Simić, redovni prog+fesor Prirodno - matematičkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu. 

Prezentacija

"Alohtone vrste algi makrobeskičmenjaka i riba u akmulacijama"

Prva online radionica:

  

Alohtone vrste algi i viših biljaka u hidroakumulacijama - Uljezi u našim vodama

U okviru projekta Transparentnost podataka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija održana je online radionica na temu Alohtone vsrte algi i viših biljaka na akumulacijama Gruža, Grošnica, Šumarice i Bubanj. Radionicu su vodile prof. dr Snežana Simić i asistsent Nevena Đorđević, diplomirani biolog sa Prirodno- matematičkog fakulteta u Kragujevcu, kao i saradnici iz JKP "Vodovod i Kanalizacija"

Prezentacija

"Alohtone vrste algi i viših biljaka u akmulacijama"

Prvi izveštaj:

  

EVIDENTIRANJE EKOLOŠKIH PRITISAKA I PROCENA STANJA U AKUMULACIJAMA OD ZNAČAJA  ZA STANOVNIKE GRADA KRAGUJEVCA

U okviru projekta Transparentnost podataka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija izrađen je izveštaj o ekološkim pritiscima i proceni stanja kvaliteta vode na akumulacijama Gruža, Grošnica, Šumarice i Bubanj. Za izradu izveštaja korišćeni su podaci iz literarure, kao i podaci koje su ustupili saradnici na projektu JKP "Vodovod i Kanalizacija" i Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu. Terenska ispitivanja izvršena su u toku meseca oktobra i novembra na sve četiri lokacije. 

IZVEŠTAJ

EUzaTebe_logo (1).png

„Projekat "Transparentnost podatka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija"

se sprovodi uokviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“,

uz finansijsku podršku Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti Ekomar.

bottom of page