top of page

Održana online radionica "Alohtone vrste algi i viših biljaka u hidroakumlacijama - uljezi u našim vodama"

POZIV RADIONICA 2.jpg

U toku radonice prof. Snežana Simić upoznala je učesnike sa dosadašnjima aktivnostima na projektu kao i sa glavnim ciljevima projekta. Nevena Đorđević je održala predavanje na temu cijanobakterija u hidroakumulacijama, sa posebnim osvrtom na faktore ugrožavanja akumulacija . Saradnici iz JKP “Vodovod i Kanalizacija” upoznali su učesnike sa načinima na koje ovo preduzeće obezbećuje ispravnu pijaću vodu u vreme intenzivnog “cvetanja” akumulacijma. Posebna pažnja posvećena je edukaciji učesnika da prepoznaju cvetanje, kao i posledicama koje cijanobakterije mogu imati na ljudsko zdravlje.

Nakon zvaničnog dela radionice učesnici su veoma aktivno učestvovali u diskusiji. Zahvaljujemo se svim učesnicima radionice, saradnicima iz JKP “Vodovod i Kanalizacija” i Prirodno – matematičkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu.  

Sledeća radionica na temu “Alohtone vrste riba i makrobeskičmenjaka u akumulacijama –uljezi u našim vodama” biće održana u toku januara.

U okviru projekta “Transparentnost podataka kao bitan činalac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija” održana  je online radionica “Alohtone vrste algi i viših biljaka u akumulacijama – uljezi u našim vodama” .  Radionicu su vodile članice udruženja Ekomar, prof. dr Snežana Simić redovni profesor na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i Nevena Đorđević, diplomirani biolog, asistent na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, kao i Ljiljana Kurčubić iz JKP “Vodovod i Kanalizacija”.

Untitled-1.jpg
EUzaTebe_logo (1).png

„Projekat "Transparentnost podatka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija"

se sprovodi uokviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“,

uz finansijsku podršku Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti Ekomar.

bottom of page