Održana online radionica "Alohtone vrste algi i viših biljaka u hidroakumlacijama - uljezi u našim vodama"

U toku radonice prof. Snežana Simić upoznala je učesnike sa dosadašnjima aktivnostima na projektu kao i sa glavnim ciljevima projekta. Nevena Đorđević je održala predavanje na temu cijanobakterija u hidroakumulacijama, sa posebnim osvrtom na faktore ugrožavanja akumulacija . Saradnici iz JKP “Vodovod i Kanalizacija” upoznali su učesnike sa načinima na koje ovo preduzeće obezbećuje ispravnu pijaću vodu u vreme intenzivnog “cvetanja” akumulacijma. Posebna pažnja posvećena je edukaciji učesnika da prepoznaju cvetanje, kao i posledicama koje cijanobakterije mogu imati na ljudsko zdravlje.

Nakon zvaničnog dela radionice učesnici su veoma aktivno učestvovali u diskusiji. Zahvaljujemo se svim učesnicima radionice, saradnicima iz JKP “Vodovod i Kanalizacija” i Prirodno – matematičkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu.  

Sledeća radionica na temu “Alohtone vrste riba i makrobeskičmenjaka u akumulacijama –uljezi u našim vodama” biće održana u toku januara.

U okviru projekta “Transparentnost podataka kao bitan činalac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija” održana  je online radionica “Alohtone vrste algi i viših biljaka u akumulacijama – uljezi u našim vodama” .  Radionicu su vodile članice udruženja Ekomar, prof. dr Snežana Simić redovni profesor na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i Nevena Đorđević, diplomirani biolog, asistent na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, kao i Ljiljana Kurčubić iz JKP “Vodovod i Kanalizacija”.

„Projekat "Transparentnost podatka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija"

se sprovodi uokviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“,

uz finansijsku podršku Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti Ekomar.

Telefon:

062372971

Adresa:

Prokupačka 1, 34000 Kragujevac