top of page
za vizual iyvestaj.png

Okrugli sto o očuvanju hidroakumulacija sa nadležnim institucijama

Dana 05. 03. 2021. održan je Okrugli sto sa prestavnicima nadležnih institucija. Okruglom stolu prisustvovali su predstvanici JKP "Vodovod i Kanalizacija"...

Untitled-1.jpg

Održana online radionica - Alohtone vrste algi i viših biljaka u hidroakumulacijama

Dana 23. 12. 2020. od 12 h održana je  prva online radionica - „Alohtone vrste algi i viših biljaka na hidroakumulacijama“.

zoom.jpg

Online radionica - Alohtone vrste algi i viših biljaka u hidroakumulacijama

Pratite uživo 23. 12. 2020. od 12 h prvu online radionicu - „Alohtone vrste algi i viših biljaka na hidroakumulacijama“.

106735984_583171805719577_16037212387090

Objavljen izveštaj Evidentiranje ekoloških pritisaka i procena stanja na hidroakumulacijama

U okvitu projekta "Transparentnost podataka kao bitan činalc očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija" objavljen je prvi izveštaj. U izveštaju su korišćeni podaci sa ovogodišnjih terenskih istraživanja, podaci iz letarature i podaci Prirodno- matematičkog fakulteta i JKP "Vodovod i Kanalizacija "...

IMG_20201107_132900.jpg

Terenske aktivnosti isptivanja kvaliteta vode 

 

U drugoj polovini oktobra 2020. godine realizovane su predviđene terenske aktivnosti na akumulaciji Šumarice i jezeru Bubanj. Uzeti su standardnim metodama uzorci za fizičko-hemijsku analizu vode.  

IMG-828997af01b006522a6c105f1844ed42-V.j

Terenske aktivnosti isptivanja kvaliteta vode 

 

U drugoj polovini oktobra 2020. godine realizovane su predviđene terenske aktivnosti na akumulaciji Šumarice i jezeru Bubanj. Uzeti su standardnim metodama uzorci za fizičko-hemijsku analizu vode. Istovremeno su uzeti uzorci fitoplanktona, makrobeskičmenjaka i riba u cilju utvrđivanja ekološkog potencijala ovih vodenih ekosistema.

4811601382070.jpg

Prvi trening u okviru programa podrške Snažno zeleno

 

Članice udruženja Ekomar od 15. do 18. septembra prisustvovale su prvom trening u okviru podrške organizacijama civilnog društva "Snažno zeleno". Treningu su prisustvovali predstavnici 15 organizacija koje su izabrane za realizaciju projekata u prvoj godini istoimenog programa. 

download (5).jpg

Novi projekat udruženja Ekomar

 

Projekat Transparentnost podataka kao bitan činalac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija ušao je u izbor projekata za finasiranje na konkursu koji je raspisala Beogradska otvorena škola....

EUzaTebe_logo (1).png

„Projekat "Transparentnost podatka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija"

se sprovodi uokviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“,

uz finansijsku podršku Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti Ekomar.

bottom of page